Données d'adresse

Aleja Generała Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Voïvodie Pomorskie

téléphone: +48 58 75 11 301
fax: +48 58 344 99 33
e-mail: sekretariat-prs@prs.pl

Personne de contact

Grande entreprise

Les activités de l'entreprise

Secteur d'activité : secteur terrestre, secteur naval
Secteur FED : Combat naval, Simulation et entrainement
Types de produits/services offerts : instruction, prs
Exemples de produits/services : - Klasyfikacja statków i innych obiektów pływających - Nadzory rzeczoznawcze - Prowadzenie certyfikacji i szkoleń - Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych

Description de l'entreprise

Działalność Polskiego Rejestru Statków S.A. (PRS S.A.) ukierunkowana jest na zapewnienie bezpieczeństwa życia ludzkiego i mienia na morzu i wodach śródlądowych, bezpieczeństwa obiektów budowlanych, sieci inżynierskich, instalacji i urządzeń przemysłowych, a także na ochronę środowiska naturalnego.

Wspierając zapewnienie technicznego bezpieczeństwa statków, PRS S.A. rozwija standardy bezpieczeństwa oraz nadzoruje ich wdrożenie podczas budowy oraz ich utrzymanie w czasie eksploatacji statku. W tym celu prowadzimy m.in. prace naukowo-badawcze nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem statku oraz organizujemy szkolenia i konferencje naukowe.

Doświadczenia nadzorcze w dziedzinie okrętowej PRS S.A. wykorzystuje prowadząc również nadzory przemysłowe w takich dziedzinach, jak np.: konstrukcje spawane, instalacje technologiczne, instalacje rurociągów, budowa nabrzeży, mostów, dróg i autostrad.

Działalność PRS S.A. obejmuje także usługi certyfikacji wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej oraz certyfikacji systemów zarządzania.