Dane adresowe

Aleja Generała Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Województwo Pomorskie

tel: +48 58 75 11 301
fax: +48 58 344 99 33
e-mail: sekretariat-prs@prs.pl

Osoba kontaktowa

duże przedsiębiorstwo

Działalność spółki

Sektor działalności : Segment morski, Segment lądowy
Sektor EDF : Symulacje i szkolenia, Walka morska
Rodzaje produktów/usług oferowanych/nazwa firmy : prs, rejestr, szkolenia, szkolenie
Przykładowe produkty/usługi : - Klasyfikacja statków i innych obiektów pływających - Nadzory rzeczoznawcze - Prowadzenie certyfikacji i szkoleń - Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych

Opis spółki

Działalność Polskiego Rejestru Statków S.A. (PRS S.A.) ukierunkowana jest na zapewnienie bezpieczeństwa życia ludzkiego i mienia na morzu i wodach śródlądowych, bezpieczeństwa obiektów budowlanych, sieci inżynierskich, instalacji i urządzeń przemysłowych, a także na ochronę środowiska naturalnego.

Wspierając zapewnienie technicznego bezpieczeństwa statków, PRS S.A. rozwija standardy bezpieczeństwa oraz nadzoruje ich wdrożenie podczas budowy oraz ich utrzymanie w czasie eksploatacji statku. W tym celu prowadzimy m.in. prace naukowo-badawcze nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem statku oraz organizujemy szkolenia i konferencje naukowe.

Doświadczenia nadzorcze w dziedzinie okrętowej PRS S.A. wykorzystuje prowadząc również nadzory przemysłowe w takich dziedzinach, jak np.: konstrukcje spawane, instalacje technologiczne, instalacje rurociągów, budowa nabrzeży, mostów, dróg i autostrad.

Działalność PRS S.A. obejmuje także usługi certyfikacji wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej oraz certyfikacji systemów zarządzania.