Zapraszamy do skorzystania z bazy przedsiębiorców sektora obronnego.

Program Europejskiego Funduszu Obronnego na 2024 r.

Newsroom

Aktualności związane z polskim przemysłem obronnym

Sektor obronny i bezpieczeństwa w Polsce

Sektor obronny i bezpieczeństwa.

Przemysłowy sektor obronny i bezpieczeństwa stanowią istotne elementy sfery gospodarczej państwa. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspiera je poprzez realizację zadań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej, jej umiędzynarodowienia, polityki przemysłowej, jak również efektywności inwestycji w szczególności udziału polskiego przemysłu w inicjatywach i programach unijnych takich jak Europejski Fundusz Obronny.

Dowiedz się więcej

EDF

Europejski Fundusz Obronny

Aby rozwijać współpracę europejską i poprawić efektywność przemysłowego sektora obronnego, Komisja Europejska postanowiła zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność przemysłu europejskiego poprzez pogłębioną politykę przemysłową w sektorze obrony. Znaczącym etapem prac nad wyzwaniami polityki europejskiej okazał się rok 2016, kiedy Komisja Europejska opublikowała Europejski Plan Działań w Sektorze Obrony (EDAP).

 

Dowiedz się więcej

EDF - kojarzenie konsorcjów

Poszukiwanie partnerów w EDF

Naszym celem jest zainteresowane polskich firm współpracą projektową i poznanie się partnerów w ramach potencjalnych konsorcjów w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego.

Rekomendujemy zapoznanie się przez polskie firmy z tematycznymi propozycjami współpracy i skorzystanie z udostępnionych kontaktów do partnerów zagranicznych.

Dowiedz się więcej
Współpraca w ramach EDF

Odwiedź również inne strony związane z promocją polskiego eksportu lub przemysłem obronnym