Podstawowe informacje

Podmiotem prowadzącym bazę polskich przedsiębiorców sektora obronnego jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Baza jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Podstawowym celem bazy jest promocja polskich przedsiębiorców sektora obronnego za granicą.

W przypadku chęci dopisania się do bazy lub jakichkolwiek uwag do treści zamieszczonych w bazie prosimy o kontakt pod adresem mailowym: contact@polishdefenceindustry.gov.pl albo skorzystanie z danych kontaktowych w zakładce „Kontakt„.

Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem funkcjonowania Portalu.

Jak korzystać z bazy?

Podstawową funkcjonalnością bazy polskich przedsiębiorców sektora obronnego jest możliwość wyszukiwania poprzez wpisywanie frazy związanej z przedmiotem działalności polskich przedsiębiorców (np. „karabin”, „amunicja”). Niezależnie od tego baza umożliwia wyszukiwanie w odniesieniu do następujących kryteriów:

Sektor działalności (sektor lądowy, morski, powietrzny, elektronika, inne)

Sektor EDF (odpowiadający jednemu z sektorów związanych z działaniami w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego – np. „Przetrwanie, ochrona wojsk i mobilność”)

Województwo

Miasto

Rozmiar przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, duże przedsiębiorstwo)