Форми ведення господарської діяльности в Польщі

Форми ведення господарської діяльности в Польщі:

– капіталові товариства (товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства)

– особові товариства (повне товариство, партнерське товариство, командитне товариство, командитне акціонерне товариство)

– філія іноземного підприємця

– представництво іноземного підприємця

– індивідуальна господарська діяльність (у тому числі в рамках простого товариства).

Сектор оборони та безпеки

Промисловий сектор оборони та безпеки становить істотні елементи економічної сфери держави. Міністерство розвитку і технологій підтримує їх, виконуючи завдання, що сприяють підвищенню конкурентоспроможности та інноваційности польської економіки, її інтернаціоналізації, промислової політики, а також ефективности інвестицій, зокрема участі польської промисловости в ініціативах і програмах ЄС, таких як Європейський оборонний фонд.

Міністерство розвитку та технологій бере участь у реалізації політики в промисловому секторі оборони та безпеки через:

  • співпрацю з Європейською Комісією та іншими європейськими інституціями в рамках політик, що стосуються європейської промисловости оборони та безпеки;
  • внесок у розвиток конкурентоспроможности та інноваційности європейської технологічно-промислової бази;
  • підтримку польської промисловости, зокрема малих та середніх підприємців, та їхніх ділових можливостей у європейських проєктах через реалізацію Європейського оборонного фонду та проєктів, що стосуються подвійного призначення;
  • поглиблення міжнародної співпраці з оборонними підприємствами на етапі досліджень та розробок, а також інвестицій;
  • сприяння експортуванню продукції польського сектора оборони та безпеки, у тому числі підтримка участі фірм у міжнародних виставках;
  • співпрацю з інституціями НАТО у промисловому вимірі.

 

Європейська політика щодо промисловості сектора оборони

Оборонна промисловість у країнах-членах ЄС є однією з найважливіших сфер економічного зростання. Серед іншого, вона характеризується високим ступенем інноваційности та зосередженням на інженерії та «висококласних» та «найсучасніших» технологіях. Оборонний сектор взаємодіє з електронною, космічною та аерокосмічною галузями і тому має вирішальне значення для подальшого розвитку Європи як світового лідера у виробництві та впровадженні інноваційних розв’язань для оборони та безпеки.

Однією з цілей європейської політики є розвиток міжнародної промислової кооперації, промислової конкурентоспроможности, підтримка малих та середніх підприємств в оборонному секторі та забезпечення інноваційности європейської технологічної та промислової бази.

30 листопада 2016 року Європейська Комісія опублікувала повідомлення під назвою «Європейський план дій в секторі оборони», у якому оголосила про низку ініціатив, спрямованих на підвищення конкурентоспроможности та інноваційного потенціалу оборонної промисловости ЄС, розвиток співпраці в міжнародних проєктах у сфері досліджень та розробок передових технологій і продуктів відповідно до пріоритетів оборонного потенціалу, спільно узгоджених державами-членами Союзу. Головна опора ініціатив, запропонованих у рамках Плану — це Європейський оборонний фонд, створений 7 червня 2017 року.

Інформацію про можливості, які виникають з усіх фаз і програм Європейського оборонного фонду, можна знайти у вкладці «Європейський оборонний фонд – можливості співпраці». 

Більше інформації можна знайти на сайтах Європейської Комісії (DG DEFIS).

Європейська політика щодо промисловості сектора безпеки

Рушійною силою розвитку європейської індустрії сектора безпеки є технології, а також поєднання наукових досліджень, інновацій та застосувань у цивільній та військовій сферах. Продукція та послуги сектора різноманітні й вимагають високого науково-технічного рівня. Сектор охоплює такі сегменти: авіаційна безпека, морська безпека, транспортна безпека, прикордонна безпека, захист критичної інфраструктури, антитерористична розвідка (у тому числі кібербезпека і зв’язок), фізична безпека, кризовий менеджмент, захисний одяг і космічна галузь.

Європейські фірми є одними зі світових лідерів у більшості сегментів сектора безпеки, але дедалі дужча міжнародна конкуренція з боку третіх країн указує на потребу вжити заходів для забезпечення конкурентоспроможности безпекової галузі ЄС. Європейська Комісія має на меті розвивати можливості європейської технологічної та промислової бази сектора безпеки з метою надання технологічних рішень для суспільних викликів, що стоять перед ЄС, таких як тероризм, гібридні загрози, зміни клімату та інші. Технології потрібні, щоб гарантувати безпеку. Європейська промисловість характеризується високим рівнем інновацій та ноу-хау, що дає потенціал для подальшого розвитку. Європейська політика спрямована, серед іншого, на розвиток конкурентоспроможности та інноваційности технологічно-промислової бази, гармонізацію систем сертифікації пріоритетних технологій, стандартизацію.

В межах рамкових програм Європейська Комісія фінансує дослідницькі проєкти з розвитку сучасних технологій у галузі безпеки, у тому числі технологій подвійного призначення.

Більше інформації можна знайти на сайті Європейської Комісії (DG HOME).

Розвиток міжнародного двостороннього співробітництва з оборонними підприємствами

Ми сприяємо співпраці польських виробників та постачальників товарів та послуг, призначених для військових і безпекових цілей, з іншими іноземними підприємцями (з держав ЄС, НАТО та країн, зацікавлених у двосторонньому співробітництві). У рамках завдань Департаменту торгівлі та міжнародного співробітництва ми готуємо договірно-правову базу та здійснюємо контроль за виконанням угод, а також беремо участь у реалізації положень вже укладених двосторонніх угод про співробітництво в оборонно-промисловому комплексі.

Просування експорту продукції польького сектора оборони та безпеки

Ми підтримуємо просування продукції польської оборонної та безпекової промисловости на закордонних ринках. Ми зосереджуємося насамперед на проєктах, які створюють позитивний імідж Польщі за кордоном. Ми також прагнемо зміцнити конкурентоспроможність польської оборонної та безпекової промисловости в рамках європейської бази технологічно-промислового сектора оборони та безпеки.