Адресні дані

ul. Puławska 300A
02-819 Warszawa
Воєводство

tel: +48 22 5439000
fax: +48 22 5439001
mail: office@matic.com.pl

Контактна особа

Мале підприємство

Діяльність компанії

сектор діяльності : інші
види продукції/послуг : дискові масиви, кібербезпека, сервери, системи, стрічкові бібліотеки
Приклади продукції/послуг : Сервери, дискові масиви, стрічкові бібліотеки, системи резервного копіювання, системи керування ІТ-структурою, програмне забезпечення для віртуалізації, програмне забезпечення для підтримки аналітиків, засоби кібербезпеки,

Опис компанії

Проєкти та рішення, реалізовані фірмою Matic, стосуються:
– платформи оброблення даних на базі UNIX, Linux та MS Windows,
– систем високої доступности та надійности (рішення для підвищення надійности та продуктивности, кластери та серверні ферми),
– локальних та глобальних мереж
– систем та мереж зберігання даних
– систем резервного копіювання та архівації даних
– систем керування інформаційним контентом
– системи керування ІТ-інфраструктурою,
– систем уніфікованої комунікації, в тому числі IP-телефонії,
– систем мережевої безпеки
– віртуалізації апаратних ресурсів
– цифрових архівів та оцифрування ресурсів
– тестів для виявлення слабких місць у функціонуванні ІТ-систем.
– кібербезпека — застосовні розв’язання та комплексні навчальні системи різного рівня складности,
– комп’ютерна криміналістика
– апаратне та програмне забезпечення для технічних підрозділів державних органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність у сфері державної безпеки.
Важливим і великим напрямком діяльности нашої фірми є створення технічно-системної інфраструктури для середніх та великих центрів оброблення даних, з особливим акцентом на питаннях, пов’язаних з надійністю, ефективністю та безпекою пропонованих розв’язань.