31.07.2023

W dniu 24 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie wspierania produkcji amunicji (ASAP).

Nowy instrument UE umożliwi przyspieszenie dostaw amunicji i pocisków rakietowych na Ukrainę oraz pomoc państwom członkowskim w uzupełnieniu ich arsenałów. Wprowadzając ukierunkowane środki, w tym finansowanie w wysokości 500 mln EUR, ASAP zwiększy zdolności produkcyjne UE w celu zaradzenia obecnemu niedoborowi produktów obronnych, w szczególności amunicji artyleryjskiej, pocisków rakietowych i ich komponentów.

Instrument ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności przemysłu obronnego Unii. Do wsparcia mogą kwalifikować się wyłącznie podmioty, zarówno publiczne, jak i prywatne, które mają siedzibę i zarządcze struktury wykonawcze w Unii lub w państwach stowarzyszonych.

ASAP jest spójny z istniejącymi inicjatywami Unii dotyczącymi współpracy w dziedzinie obronności, takimi jak Europejski Fundusz Obronny.

 

Rozporządzenie jest dostępne na stronach portalu EUR-Lex:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1525&qid=1690795642331

powrót do listy