Dane adresowe

ul. Łużycka 3C
81-537 Gdynia
Województwo Pomorskie

tel: +48583557300
e-mail: defence@langowski.eu

Osoba kontaktowa

średnie przedsiębiorstwo

Działalność spółki

Sektor działalności : Segment morski, Segment powietrzny, Segment lądowy
Rodzaje produktów/usług oferowanych/nazwa firmy : logistyka, magazynowanie, obsługa celna, przeładunki (w tym towarów wielkogabarytowych), spedycja, transport
Przykładowe produkty/usługi : Logistyka towarów o znaczeniu strategicznym. Transport towarów o znaczeniu strategicznym w opcji lądowej, morskiej, lotniczej, kolejowej. Dokonywanie odpraw celnych towarów o znaczeniu strategicznym. Organizacja zezwoleń na przemieszczanie towarów o znaczeniu strategicznym.

Opis spółki

LANGOWSKI LOGISTICS specjalizuje się w transporcie międzynarodowym ładunków skonteneryzowanych, ale także ładunków nienormatywnych oraz pojazdów i ładunków o znaczeniu strategicznym, w tym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, oraz produktów podwójnego zastosowania.

Zajmuje się kompleksowym organizowaniem transportu, włącznie z uzyskiwaniem wymaganych zezwoleń i pełną dokumentacją. Firma dysponuje własną agencją celna oraz siecią magazynów składowo-przeładunkowych na terenie Polski.

Posiada kod NATO Podmiotu Gospodarczego (NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) o numerze 9A0WH, upoważniający do obsługi ładunków objętych klasyfikacją NATO.

Ponadto uzyskała certyfikat WSK uprawniający do wywozu, transferu wewnątrz unijnego, pośrednictwa, pomocy technicznej, przywozu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.