Dane adresowe

ul. Toszecka 102
00-497 Gliwice
Województwo Śląskie

tel: +48 32 301 92 09
tel: +48 32 231 58 87
e-mail: info@obrum.pl

duże przedsiębiorstwo

Działalność spółki

Sektor działalności : Segment lądowy, Inne
Sektor EDF : Cyber, Innowacyjne technologie obronne, Materiały i komponenty, Przetrwanie i ochrona wojsk, i mobilność, Symulacje i szkolenia, Technologie przełomowe, Transformacja cyfrowa, Walka lądowa
Rodzaje produktów/usług oferowanych/nazwa firmy : dokumentacja 3D, mosty mobilne, obrum, PGZ, pojazdy inżynieryjne, serwis, symulatory, trenażery
Przykładowe produkty/usługi : Mosty mobilne - szturmowe, towarzyszące, Platformy specjalistyczne, Przęsła mostowe MLC 70/110, MLC 80/110, Maszyny inżynieryjne, Wozy bojowe, Modernizacja, modyfikacja pojazdów, Projekty rozwojowe, Symulatory proceduralne, trenażery, Cyfrowe systemy szkoleniowe, diagnostyczne, serwisowe, Wytwarzanie, zarzadzanie dokumentacją techniczną według aktualnych decyzji MON, Usługi serwisowe, badawcze, projektowe.

Opis spółki

OBRUM to spółka badawczo-rozwojowa będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Od 55 lat projektuje, produkuje i serwisuje pojazdy inżynieryjne oraz tworzy cyfrowe rozwiązania szkoleniowe dla Sił Zbrojnych RP oraz klientów międzynarodowych. Firma jest liderem w dziedzinie mostów mobilnych i czołgów saperskich.
OBRUM opracowuje również symulatory, trenażery, urządzenia szkoleniowe zwiększające efektywność szkoleń, bezpieczeństwo żołnierzy i sprzętu. Ponadto OBRUM tworzy systemy autonomii dla pojazdów bezzałogowych oraz produkty cyfrowe wspomagające eksploatację, serwis i konserwację sprzętu wojskowego. Biuro Konstrukcji prowadzi prace projektowe w zakresie pojazdów wojskowych, opracowuje, modyfikuje i zarządza dokumentacją techniczną.