Dane adresowe

ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice
Województwo Śląskie

tel: +48 32 734 50 00
fax: +48 32 734 50 02
e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl

Osoba kontaktowa

duże przedsiębiorstwo

Działalność spółki

Sektor działalności : Segment lądowy
Sektor EDF : Walka lądowa
Rodzaje produktów/usług oferowanych/nazwa firmy : bumar, czołgi, Leopard, sprzęt pancerny, WZT
Przykładowe produkty/usługi : Czołg Leopard 2PL/M1 - modernizacja czołgu Leopard 2A4. Czołg PT-91Ex („Malaj”) - posiada nowsze wyposażenie w stosunku do czołgu PT-91 Twardy, będące wynikiem prac rozwojowych krajowego przemysłu oraz kooperacji z podmiotami zagranicznymi. WZT-3 - przeznaczony do obsługi technicznej czołgów i innych wozów biorących udział w działaniach na polu walki.

Opis spółki

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” SA z siedzibą w Gliwicach są jedną ze Spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Są podmiotem zaliczanym do przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju. Firma specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego. Jako jedyny w Polsce zakład dysponuje własnym poligonem doświadczalnym. Firma specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego. Pakiety modernizacyjne oraz usługi remontowe w zakresie wszystkich typów pojazdów pancernych obejmują m.in. czołgi Leopard, PT-91, Wozy Zabezpieczenia Technicznego WZT-2 i WZT-3 oraz różne typy czołgów rodziny T-72. Spółka jest głównym wykonawcą modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL/M1. Zakład realizuje również przeglądy techniczne czołgów Leopard 2A4 na wszystkich poziomach obsługowych od F1 do F6.

Posiadane ponad 70 letnie doświadczenie zarówno produkcyjne jak i technologiczne tworzy potencjał firmy, a kolejne generacje sprzętu pancernego dostarczanego Wojsku Polskiemu oraz odbiorcom zagranicznym, ugruntowały pozycję Spółki na krajowym i światowym rynku sprzętu oraz uzbrojenia.