Czas planować udział we współpracy projektowej EDF 2023. Nowe szanse dla firm polskiego sektora obronnego

16.01.2023

W roku 2023 Komisja Europejska przeznaczy prawie 1,2 miliarda euro na najbardziej obiecujące europejskie projekty rozwojowe i badawcze w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego. To wyjątkowa okazja i odpowiedni czas, aby już teraz polskie podmioty podjęły starania i rozmowy biznesowe z partnerami na rzecz budowy przyszłych konsorcjów. Publikacja zaproszeń z transzy EDF 2023 na portalu UE (Funding and Tenders) zaplanowana jest na 29 marca 2023 r.

Aktualnie Europejski Fundusz Obronny ma już za sobą dwa lata sprawnego generowania płaszczyzny współpracy europejskich przedsiębiorstw i ośrodków badawczo-rozwojowych w materii rozwijania strategicznie istotnych technologii. W pierwszej transzy EDF 2021 aż 61 projektów uzyskało finansowanie z ponad 140 propozycji jakie wpłynęły do Komisji. Podobnej sytuacji należy spodziewać się w drugiej transzy, która zapewniła ponad 130 propozycji. Wyniki ewaluacji i przyznania finansowania EDF 2022 będą ogłoszone przez Komisję w połowie br. Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej:

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en

W ciągu dwuletniego okresu implementacji, EDF zyskał dużą popularność wśród przedstawicieli europejskiego przemysłu, w szczególności innowacyjnych MŚP różnych sektorów (również tych bez doświadczenia w branży obronnej) i stał się najważniejszym instrumentem rozwoju innowacyjności i konkurencyjności z ukierunkowaniem na wspieranie nowatorskich projektów technologicznych i współpracy transgranicznej w sektorze obrony. Fundusz oddziałuje na wiele innych sektorów – w tym głównie kosmiczny, o czym mowa w Kompasie Strategicznym UE oraz pakiecie obronnym z 2022 r. Spodziewane są synergie i komplementarność EDF z programem kosmicznym UE.

Przypomnieć należy, że w zakresie zainteresowania EDF mieszczą się osobno projekty naukowo-badawcze oraz rozwojowo-wdrożeniowe (wprowadzające rezultaty prac badawczych do praktycznego użycia). W przypadku projektów typu badawczego, Komisja Europejska całkowicie pokrywa finansowanie, natomiast w przypadku projektów typu rozwojowego wymagane jest współfinansowanie, które głownie zapewniają resorty obrony państw członkowskich.

W związku z uruchomieniem nowego naboru odbywać się będą niebawem dni Informacyjne Komisji Europejskiej – „European Defence Fund: Information Day & Networking Event 2023”. Wydarzenie spodziewane jest na koniec maja lub z początkiem czerwca br. Będzie to główna okazja do pozyskania nowych informacji o działaniu EDF w roku 2023 – omówiony zostanie proces aplikowania (metodyczne kryteria przygotowania wniosków) oraz przedstawione będą szczegółowo tematy zaproszeń wszystkich kategorii projektowych. Komisja umożliwi w ramach dni rozmowy biznesowe B2B dla kojarzenia się potencjalnych partnerów konsorcjów.

W roku 2023 planowane są również działania dodatkowe dla wsparcia otoczenia EDF, tj. blending facility w ramach InvestEU oraz tematyczne wydarzenia jak EDF Hackathon.

Po szczegółowe informacje, zadzwoń lub wyślij e-mail do punktów kontaktowych EDF w Polsce, które znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/network-european-defence-fund-national-focal-points-nfp_en

Jeśli masz zamierzenia co do kierunków współpracy z danym państwem – możesz również skontaktować się z punktem kontaktowym w tym państwie.

powrót do listy