Debata „Transformacja europejskiego przemysłu obronnego” – 6 września 2023 r.

06.07.2023

W ramach XXXI edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Targami Kielce S.A. organizuje debatę  poświęconą transformacji europejskiego przemysłu obronnego.

Wydarzenie umożliwi dyskusję na temat rozwoju polityki przemysłowej UE i  roli sektora przemysłu obronnego, międzynarodowej współpracy przemysłowej, w tym rozwoju synergii z sektorem kosmicznym w wymiarze wyzwań gospodarczych i obronnych. Celem jest wskazanie na zmianę  paradygmatu dotyczącego sposobów radzenia sobie ze zdolnościami obronnymi w Europie, po dziesięcioleciach uznawania pokoju i wolności przerwanej wojną w Ukrainie.

Więcej informacji na temat debaty na stronie: https://www.targikielce.pl/mspo/wydarzenia-towarzyszace/debata-transformacja-europejskiego-przemyslu-obron

powrót do listy