01.06.2023

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w dniach informacyjnych Europejskiego Funduszu Obronnego – EDF Info Days 2023 organizowanych przez Komisję Europejską.

Wydarzenie odbędzie się w Brukseli w dniach 28 i 29 czerwca. Przyjmie ono formę hybrydową, co oznacza, że można w nim uczestniczyć zarówno osobiście, jak i online.

Dni informacyjne są najważniejszym wydarzeniem dedykowanym wszystkim podmiotom i ekspertom włączonych we współpracę w EDF. Obecność w wydarzeniu daje szanse szczegółowego zaznajomienia się z funkcjonowaniem programu. 

Podczas pierwszego dnia przedstawiony zostanie proces aplikowania, wymogi, kryteria i konkursy projektowe (calls for proposals) przewidziane w programie prac EDF na rok 2023.

Dzień drugi stwarza szanse na networking międzynarodowy, dostęp do strony internetowej w celu nawiązania partnerstwa oraz współpracy w ramach konsorcjów. Potencjalni konsorcjanci mają szansę omówić wspólnie zakres projektowy oraz przedstawić pomysły i ekspertyzę, również w formie własnej prezentacji na spotkaniach.

Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta i znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:

https://eu-defence-fund-info-days.eu/

Europejski Fundusz Obronny stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, której zadaniem jest rozwój współpracy między przedsiębiorstwami z siedzibą w UE zajmującymi się badaniami i rozwojem technologii obronnych oraz wszystkich innowacyjnych podmiotów zainteresowanych współpracą projektową (niekoniecznie posiadających doświadczenie w sektorze obrony, ponieważ liczy się ich innowacyjność). Do uczestnictwa w programie zachęca się zarówno duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem programu jest budowanie innowacyjnej i konkurencyjnej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obrony UE.

Składanie propozycji wniosków projektowych przez konsorcja jest możliwe od 15 czerwca br. na portalu Komisji F&T Portal.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/edf

Program Prac EDF na rok 2023 wprowadza nowe działania w zakresie rozwoju innowacyjności w sektorze obrony w ramach europejskiego planu działań w sektorze obrony (EUDIS).

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en

powrót do listy