05.04.2024

23 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbędzie się EDF Info Day 2024.

EDF Info Day 2024 to wyjątkowe wydarzenie, które stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców, instytucji badawczych i wszystkich zainteresowanych współpracą w dziedzinie obronności na poziomie europejskim do zgłębienia głównych założeń Europejskiego Funduszu Obronnego oraz zrozumienia, jak aktywnie mogą uczestniczyć w jego inicjatywach.

Podczas spotkania omówione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące potencjału współpracy ogólnoeuropejskiej, przedstawione zostaną główne założenia Europejskiego Funduszu Obronnego oraz zakres konkursów w ramach Programu Pracy EDF 2024. Ponadto, uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się, jak skutecznie aplikować o środki oraz jakie korzyści mogą wyniknąć z udziału w projektach finansowanych przez EDF.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny, jednak wymaga rejestracji, która jest dostępna pod linkiem.

powrót do listy