26.01.2024

Na stronach Komisji Europejskiej opublikowano zaproszenie do składania uwag w ramach ewaluacji śródokresowej Europejskiego Funduszu Obronnego.

Okres nadsyłania opinii: 24 Stycznia 2024 – 21 Lutego 2024  (północ czasu brukselskiego)

Europejski Fundusz Obronny wspiera wspólne, transgraniczne badania i rozwój w dziedzinie obronności. Fundusz promuje współpracę między przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi niezależnie od ich wielkości i pochodzenia geograficznego w UE. Jego celem jest dalsza integracja unijnej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego, a także rozwijanie umiejętności i potencjału innowacyjnego europejskiego przemysłu.

Ocena śródokresowa funduszu musi zostać przeprowadzona nie później niż 4 lata od rozpoczęcia jego realizacji.

Szczegóły dostępne pod linkiem.

powrót do listy