17.02.2023

20 kwietnia br. w Pradze odbędzie się konferencja europejska pt. Defence Innovations – „Getting the Edge on the Market and in the Battlefield“. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Przemysłu Obronnego i Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej (DSIA) oraz Komisję Europejską (DG DEFIS). Celem konferencji jest omówienie dedykowanych programów unijnych dla rozwoju innowacji w obronności oraz działania na rzecz kojarzenia współpracy projektowej.

Kto weźmie udział?

  • konferencja zgromadzi ekspertów z przemysłu, w szczególności innowacyjnych MŚP, instytuty badawcze i środowisko akademickie, przedstawicieli administracji rządowej oraz sił zbrojnych.

Dlaczego warto uczestniczyć?

  • uczestnicy będą zachęcani do wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie rozwoju innowacji w sektorze obronnym i synergii z sektorem cywilnym;
  • uczestnicy uzyskają informacje na temat możliwości finansowania projektów z środków unijnych;
  • będzie możliwość zademonstrowania i zaprezentowania innowacyjnych technologii, a także udział w spotkaniach matchmakingowych.

Więcej informacji na temat konferencji oraz procesu rejestracji na stronie DSIA.

powrót do listy