10.08.2023

Ambasador RP w Słowenii serdecznie zaprasza polskie firmy sektora obronnego do prezentacji oferty na stoisku na IX Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego i Obrony Cywilnej SOBRA 2023, które odbędą się w dniach 21-24 września br. w m. Gornja Radgona, w Słowenii.

Słowenia od 2021 r. realizuje, w oparciu o tzw. Białą Księgę ws. Obronności RSI plan stopniowego zwiększania rocznego budżetu na obronność z 1,02% PKB do 1,5% PKB do 2024, do 2% PKB zamierza zwiększyć do w kolejnym okresie 2025–2035. Na modernizację armii i poprawę obronności w okresie 2021-2026 przeznaczono dodatkowe (poza budżetem MON) 780 mln euro.

Bela Knjiga o obrambi Republike Slovenije (Biała Księga obronności Republiki Słowenii) jest strategicznym dokumentem dotyczącym długoterminowego rozwoju i osiągnięcia kluczowych celów słoweńskiego systemu obronnego do 2035 (przygotowanym w 2020 r. i zaktualizowanym w 2022 r.), który zaleca wprowadzenie szerokiego zakresu zmian organizacyjnych, kadrowych oraz modernizacji materiałowej i technologicznej systemu obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia budżetu i zasobów ludzkich słoweńskich sił zbrojnych m.in. zwiększenie liczebności armii do 8000 oficerów i żołnierzy służby czynnej i 2000 ludzi rezerwy (obecnie 7038 oficerów i żołnierzy, w tym 674 żołnierzy rezerwy) oraz ciągłą jej modernizację, a w szczególności rozwój zdolności wojskowych, budowę i modernizację infrastruktury krytycznej i obiektów szkoleniowych oraz wzmocnienie zaawansowanych technologicznie zdolności wojskowych. Słowenia planuje stworzenie dwóch batalionowych grup bojowych – pierwsza ma powstać do 2027, a druga do 2030. W celu wsparcia tworzenia nowych formacji RSI zainicjowała kluczowe projekty modernizacyjne związane z zakupem: wozów bojowych, haubic samobieżnych, zestawów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu i śmigłowców wielozadaniowych. Budowa zdolności wsparcia bojowego koncentrować ma się na poprawie zdolności wsparcia artylerii do poziomu brygady w oparciu o samobieżne systemy artyleryjskie z cyfrowymi i sieciowymi systemami zarządzania umożliwiającymi zwalczanie celów w dużej odległości. Rozważane jest też zakupienie nowoczesnej przenośnej i przewoźnej broni przeciwpancernej oraz stworzenie zdolności i odpowiedniej infrastruktury do cyberobrony, która umożliwi wykrywanie i zapobieganie cyberatakom i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym.

Zmieniające się uwarunkowania w obszarze bezpieczeństwa, obronności i szeroko rozumianych działań ochronnych stwarzają polskim firmom możliwość zaistnienia na słoweńskim rynku. Tutejsze siły zbrojne, służby porządkowe i organy ochrony granic zwiększają swoje budżety. Udział w targach pozwoli na poinformowanie potencjalnych odbiorców słoweńskich o oferowanych przez polskie firmy produktach i usługach.

Kontakt w sprawie targów: Bogumiła Płachtej Pavlin, bogumila.plachtej@msz.gov.pl

powrót do listy