30.06.2023

Jeżeli jesteś doświadczonym przedsiębiorcą lub ekspertem w sektorze obronnym i chcesz szkolić start-upy i MŚP w zakresie technologii obronnych to masz szansę zarejestrować się i pomóc w pobudzeniu wzrostu MŚP w ramach ekosystemu przemysłu obronnego tworzonego dzięki Europejskiemu Funduszowi Obronnemu (EDF).

Komisja wprowadziła coaching biznesowy dla MŚP w otwartych zaproszeniach EDF dla  działań badawczych, działań rozwojowych oraz technologii przełomowych. Celem Komisji jest, aby trenerzy poprowadzili MŚP przez wyzwania biznesowe, takie jak gotowość rynkowa, gotowość inwestycyjna, dostęp do finansowania, zdolność wykonawcza, doradztwo prawne, w tym nt. własności intelektualnej, a także handel i internacjonalizacja.

Pierwsza tura rekrutacji trenerów trwa do 28 lipca 2023 r. Wymogiem jest zarejestrowanie się na stronie poświęconej usługom coachingowym.

https://eudis-coaching.eu/

Coaching Services są częścią unijnego programu innowacji w dziedzinie obronności (EUDIS) i zostaną udostępnione kwalifikującym się MŚP po zakończeniu pierwszej rundy rekrutacji trenerów.

Więcej informacji na temat działań w ramach EUDIS:

https://eudis.europa.eu/index_en

powrót do listy