04.04.2023

Komisja przyjęła dziś trzeci program prac w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego 2021-2027 (EDF), w ramach którego w roku 2023 na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczono 1,2 mld euro.

EDF pomoże zmniejszyć rozdrobnienie inwestycji w rozwój europejskich zdolności obronnych. Program zwiększy konkurencyjność przemysłu i będzie promować interoperacyjność w całej Europie. Komisja zamierza rozwijać strategiczne projekty w celu rozwoju zdolności obronnych i nowoczesnych technologii obronnych.

Program prac na 2023 r. obejmuje 34 tematy uporządkowane według czterech tematycznych zaproszeń do składania wniosków, a także trzech zaproszeń poświęconych przełomowym technologiom i MŚP.

Program prac będzie wspierał nowe projekty w dziedzinach technologii krytycznych, takich jak orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej, przeciwdziałanie pociskom hipersonicznym oraz w dziedzinie marynarki wojennej np. rozwój prototypu europejskiej korwety patrolowej.

Program prac EDF 2023 r. zapewni ciągłość finansowania ważnych projektów zainicjowanych w ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków EDF, a także wcześniejszych programów pilotażowych EDF.

Finansowanie przeznaczone dla MŚP i organizacji badawczych w zaproszeniach otwartych zostało zwiększone o 50% w porównaniu z 2022 r.

Program prac wprowadza nowe środki mające na celu promowanie innowacji w dziedzinie obronności w ramach unijnego programu innowacji w dziedzinie obronności (EUDIS). Za pomocą EUDIS Komisja będzie wspierać innowacyjnych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP, aby pomóc im przełamać tradycyjne bariery wejścia, wprowadzić szybko pomysły na rynek i wpłynąć na bezpieczeństwo i obronność UE. EUDIS stopniowo wzmocni unijny ekosystemu innowacji w dziedzinie obronności. Celem jest aby EDF wnosił impuls technologiczny na forum europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej, który ma znaczenie dla sektorów synergicznych, a wiec transformacja cyfrowa, odporność energetyczna i transformacja środowiskowa, materiały i komponenty.

Oprócz EUDIS, w programie prac EDF 2023 planowany jest coaching biznesowy dla MŚP, czy zaproszenie do zorganizowania serii hackathonów obronnych w Europie.

Zaproszenia z programu prac EDF 2023 zostaną opublikowane w kwietniu na portalu Komisji Europejskiej F&T i otwarte w dniu 15 czerwca 2023 r. wraz z terminem składania wniosków konsorcjów do dnia 22 listopad 2023 r.

Więcej informacji na stronach Komisji:

Komunikat prasowy: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2021

Program prac, opis tematów, perspektywa wieloletnia: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en

Dodatkowe linki:

powrót do listy