Konferencja „Rozwój polskiego przemysłu obronnego – promocja i możliwości inwestycyjne”

04.04.2023

Zapraszamy na konferencję „Rozwój polskiego przemysłu obronnego – promocja i możliwości inwestycyjne”.

W konferencji udział weźmie:
•    Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii
•    Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej.

Konferencja ma na celu przedstawienie nowego portalu dla polskiego sektora obronnego, który ma pomóc w promocji przemysłu na arenie międzynarodowej, identyfikacji jego specjalizacji oraz zwiększenia aktywności i kojarzenia konsorcjów w inicjatywach dedykowanych sektorowi obronnemu na poziomie UE.

Spotkanie jest także okazją do przedstawienia założeń i mechanizmu Europejskiego Funduszu Obronnego. Zostanie również omówiony proces aplikowania i zakres tematyczny rocznego programu prac EDF na 2023 r., który został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 30 marca br.

Agenda spotkania obejmuje również przegląd inicjatyw unijnych wynikających z implementacji pakietu obronnego i kosmicznego UE z 2022 r.

Zaproszenie na konferencję skierowane jest do przedstawicieli polskiego przemysłu (obronnego, kosmicznego, bezpieczeństwa) oraz ekspertów reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń.

Konferencja zorganizowana jest we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Rejestracja na konferencję

powrót do listy