13.11.2023

Przypominamy, że trwa nabór związany z promocją marki innowacyjnych MŚP.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność eksportową, a promowany przez nich na rynkach zagranicznych produkt lub usługa wpisuje się m.in. w następujące sektory kluczowe dla polskiej gospodarki:

  • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania;
  • sektor lotniczo-kosmiczny.

Wnioski są przyjmowane do 30 listopada 2023 r. 

Więcej szczegółów:

https://www.trade.gov.pl/centrum-wsparcia/promocja-marki-innowacyjnych-msp/

https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp

 

powrót do listy