31.07.2023

W dniach 25-26 października 2023 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja międzynarodowego forum pt. „Sustainable Economy in Horizon Europe. International matchmaking & networking (INSE)”. INSE to międzynarodowe wydarzenie z zakresu szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju w kontekście Programu Ramowego Horyzont Europa.

Grupy docelowe:

  • sektor przemysłowy i biznesowy
  • organizacje badawcze
  • sektor publiczny / organizacje non-profit

Organizatorem INSE’2023 jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych/ Przemysłowy Punkt Kontaktowy Zrównoważonej Gospodarki; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Politechnika Warszawska/ Przemysłowy Punkt Kontaktowy Niskoemisyjne Technologie i Czysta Energia oraz Krajowa Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH).

Podczas wydarzenia omówiony zostanie m.in. temat surowców krytycznych i zapewnienie łańcucha dostaw surowców w sektorze obrony, który jest jednym z ważnych obszarów agendy europejskiej. Zabezpieczenie dostaw strategicznych surowców dla obronności wymaga współpracy sfery cywilnej i wojskowej, współpracy na szczeblu europejskim w celu przezwyciężenia przeszkód dostawczych oraz dialogu nt. badań i rozwoju technologii wojskowej.

Formuła wydarzenia opiera się na:

  • sesjach pitchingowych – prezentacje pomysłów projektowych związanych z tematyką wydarzenia;
  • sesjach networkingowych – budowanie relacji i sieci kontaktów branżowych (w tym bezpośrednie spotkania z prelegentami sesji pitchingowych)
  • sesje matchmakingowe – identyfikowanie i łączenie partnerów o wspólnych zainteresowaniach projektowych

Załącznik: ulotka na temat INSE

 

Kontakt:

Kamila Luft – Branżowy Punkt Kontaktowy ds. Zrównoważonej Gospodarki

tel. +48 691 550 771

e-mail: icpeconomy@imn.lukasiewicz.gov.pl

powrót do listy