15.06.2023

Unijny plan innowacji w dziedzinie obronności (EUDIS) ma na celu zbudowanie silniejszego ekosystemu innowacji w sektorze obrony w całej UE. Jednym z działań są hackathony, czyli wydarzenia, które promują propozycje rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla obronności.

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/eu-defence-innovation-scheme_en

DG DEFIS zamierza zorganizować pierwszy hackathon dot. sektora obrony w kwietniu i maju 2024 r., a następnie przeprowadzać coroczne hackathony w latach 2025-2027 w kilku państwach członkowskich i Norwegii.

Wydarzenia hackathonu stanowią okazję do przyciągnięcia młodych naukowców i użytkowników końcowych, aby określić propozycje rozwiązań B+R jak również oczekiwanych prototypów dla wyzwań obronnych.

Komisja ogłosiła zaproszenie do składania ofert na portalu (eTendering) – więcej informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13411#caDetails na umowę ramową w celu zamówienia usług organizacyjnych dla hakatonów EUDIS w latach 2024–2027.

Komisja podejmie decyzję w sprawie tematów i wyzwania dla każdego hackathonu, wokół którego zostaną zorganizowane zespoły do rozwijania pomysłów, rozwiązań. Państwa członkowskie UE i Norwegia przy współpracy z Europejskiej Agencją Obrony będą uczestniczyć w opracowywaniu tematów i wyzwań wydarzeń, które będą wpisywać się w kategorie tematyczne ujęte w programie prac Europejskiego Funduszu Obronnego.

Z wybranym wykonawcą zostaną zawarte umowy na roczną edycję hackathonu i mentoringu.

powrót do listy