20.03.2023

W dniu 10 marca 2023 r. Komisja Europejska i Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przedstawili pierwszy w historii wspólny komunikat w sprawie strategii kosmicznej UE na rzecz bezpieczeństwa i obronności (ang. European Union Space Strategy for Security and Defence).

Strategia jest realizacją przyjętego niespełna rok temu Kompasu Strategicznego UE oraz pakietu obronnego Komisji Europejskiej. Systemy i usługi kosmiczne w UE są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, a także dla zdolności obronnych. W związku z tym UE określiła przestrzeń kosmiczną jako domenę strategiczną. W obecnym kontekście geopolitycznym rosnącej konkurencji sił i nasilających się zagrożeń UE podejmuje działania w celu ochrony swoich zasobów kosmicznych, obrony swoich interesów, powstrzymywania wrogich działań w przestrzeni kosmicznej oraz wzmacniania swojej pozycji strategicznej i autonomii.

W oparciu o wspólne rozumienie zagrożeń kosmicznych strategia przewiduje zestaw działań obejmujących ochronę systemów i usług kosmicznych; wykorzystanie przestrzeni dla bezpieczeństwa i obrony; skoordynowaną reakcję na zagrożenia kosmiczne i wzmocnienie istniejącej współpracy w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego, odpowiedzialnych działań w przestrzeni kosmicznej.

Strategia ma duży wymiar współpracy przemysłowej i ukierunkowuje rozwój zdolności obronnych i innowacji dzięki projektom Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF).

Komisja planuje wspólne programowanie między EDF a unijnym programem kosmicznym i programem „Horyzont Europa” w celu przyspieszenia rozwoju zdolności istotnych dla odporności systemów kosmicznych. Dzięki EDF będą wspierane synergie strategicznych sektorów przemysłowych (obronność, kosmos, bezpieczeństwo), aby można było przyspieszyć świadczenie w UE oczekiwanych usług obronnych. EDF już teraz wspiera działania związane z nieograniczonym i nieprzerwanym dostępem do PRS na całym świecie w celu wzmocnienia komponentu bezpieczeństwa i obrony unijnych zdolności PNT.

Strategia podkreśla, że EDF jest programem, który zapewnia rozwój technologicznych elementów składowych odpornej komunikacji kosmicznej, które można wdrożyć za pośrednictwem IRIS² oraz ich wykorzystanie przez użytkowników końcowych sektora obronnego.

Celem Komisji jest efektywne rozwijanie synergii również w finansowaniu, co zapewni ciągłość rozwoju technologii aż po główne systemy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowej UE.

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-strategy-security-and-defence_en

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=JOIN(2023)9&lang=en

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/system/files/2023-03/EU%20SSSD%20factsheet_1.pdf

powrót do listy