Dane adresowe

Krubki-Górki 32
05-326 Poświętne
Województwo Mazowieckie

tel: + 48 22 799 94 04
fax: + 48 22 783 02 37
e-mail: info@armpol.com

Osoba kontaktowa

małe przedsiębiorstwo

Działalność spółki

Sektor działalności : Segment morski, Segment powietrzny, Segment lądowy, Elektronika
Sektor EDF : Obrona przed bronią masowego rażenia (CBRN), biotechnologia, czynniki ludzkie, reakcja medyczna
Rodzaje produktów/usług oferowanych/nazwa firmy : agregaty, filtrowentylacja, warsztat kontenerowy
Przykładowe produkty/usługi : Zestaw kontenerowych warsztatów lotniczych do obsługi samolotów i śmigłowców typ KWL.SX-02 Kontenerowa elektrownia polowa 900 kW typ KEP.900-01 Kontenerowy warsztat obsługowo-naprawczy typ KWON.OT-04 Urządzenie filtrowentylacyjne samochodowe typ UFS.BX-02 w. UFS.B2.02-100FW/24V,w.02A Urządzenie filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne typ UFK.B2.01-10000SGW/24v,w.R4 Pokładowy zespół agregatu 13 kW typ PZA.13.01-13,0kW/24V,w.R4

Opis spółki

ARMPOL prowadzi prace rozwojowo-wdrożeniowe oraz produkuje różnego rodzaju wyrobów z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, hydrauliki i pneumatyki. ARMPOL oferuje przede wszystkim wyroby o przeznaczeniu specjalnym, w tym wojskowym. Główne dziedziny działalności obejmują: kontenery specjalne, systemy klimatyzacji, systemy filtrowentylacji oraz zespoły prądotwórcze.

Kontenery – w zależności od szczegółów budowy oraz zastosowanego wyposażenia podstawowego i specjalistycznego, przeznaczone są do wykorzystania m.in. jako: centra dowodzenia i łączności, dowódczo-socjalne, magazynowo-energetyczne, energetyczne, warsztaty obsługowo-remontowe, medyczne, laboratoria specjalistyczne, stacje odkażania i dekontaminacji i inne.

Oferowane przez ARMPOL wyroby specjalne posiadają wymagane badania oraz potrzebne atesty i certyfikaty, a także uzgodnione lub zatwierdzone dokumentacje techniczne do produkcji. Produkcja jest na bieżąco nadzorowana i odbierana przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.

Na projektowanie, produkcję, magazynowanie i handel wyrobami specjalnymi dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej ARMPOL posiada koncesję MSWiA.

ARMPOL współpracuje z:

1) Urzędem Dozoru Technicznego (Wojskowym Dozorem Technicznym) w zakresie nadzoru nad:

– urządzeniami bezciśnieniowymi (stacjonarne zbiorniki paliwa);
– urządzeniami ciśnieniowymi (zbiorniki zespołów sprężarkowych);
– urządzeniami transportu bliskiego  (wózki jezdne podnośnikowe, dźwigniki przewoźne);
2) Rejonowym przedstawicielstwem  Wojskowym w zakresie nadzoru nad realizacją zamówień dla

Sił Zbrojnych RP;
3) Polskim Rejestrem Statków w zakresie nadzoru nad projektowaniem i budową  kontenerów.