Dane adresowe

ul. A. Dickmana 62
81-109 Gdynia
Województwo Pomorskie

tel: (+48) 587 764 587
fax: (+48) 587 764 764
e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

średnie przedsiębiorstwo

Działalność spółki

Sektor działalności : Segment morski, Segment powietrzny, Segment lądowy, Elektronika, Inne
Sektor EDF : Innowacyjne technologie obronne, Materiały i komponenty, Obrona powietrzna i przeciwrakietowa, Przetrwanie i ochrona wojsk, i mobilność, Sensory, Symulacje i szkolenia, Transformacja cyfrowa, Walka morska, Walka podwodna
Rodzaje produktów/usług oferowanych/nazwa firmy : badania EMC, badania naukowe, PGZ, projektowanie, systemy analizy i przetwarzania danych, systemy dowodzenia, systemy łączności
Przykładowe produkty/usługi : Okrętowy System Zarządzania Walką SCOT, Stacja Hydrolokacyjna SHL-101/TM Modułowy Lekki Trał Niekontaktowy (MLM), Radiostacja RKP 8100, Zdalnie inicjowane ładunki do niszczenia min dennych i kotwicznych "Toczek", Technologie Łączności, przenośna bariera magnetyczna

Opis spółki

Powołany w 1982 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. posiada szerokie kompetencje oraz doświadczenie w projektowaniu, budowie, dostawie i utrzymaniu zintegrowanych systemów z obszaru techniki wojskowej i cywilnej. W tym w szczególności systemów: dowodzenia, analizy i przetwarzania danych, łączności, okrętowych oraz podwodnych. W oparciu o nowoczesne zaplecze badawczo-techniczne (w tym akredytowane laboratoria) oraz wytwórcze, Ośrodek dostarcza i rozwija swoje rozwiązania dzięki prowadzonym w trybie ciągłym badaniom naukowym, pracom rozwojowym i wdrożeniowym. Jego kluczowa działalność wpisuje się, przede wszystkim w obszar Obronności i Bezpieczeństwa Państwa. Istotnym elementem działalności Spółki jest uczestnictwo w krajowych i zagranicznych programach i projektach badawczo-rozwojowych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i NATO. Ośrodek oferuje swoim odbiorcom usługi projektowania, testowania, wdrażania i rozwoju prototypowych rozwiązań oraz technologii, zapewniając jednocześnie ich integrację z systemami informatycznymi tworzącymi ich otoczenie.