Dane adresowe

ul. Gołuńska 21
80-178 Gdańsk
Województwo Pomorskie

tel: +48 607 574 824
e-mail: transmedium@2com.pl

Osoba kontaktowa

Janusz Kalenik
Prezes Zarządu

tel: +48 607 574 824
e-mail: janusz.kalenik@vp.pl

mikroprzedsiębiorstwo

Działalność spółki

Sektor działalności : Inne
Sektor EDF : Obrona przed bronią masowego rażenia (CBRN), biotechnologia, czynniki ludzkie, reakcja medyczna, Technologie przełomowe
Rodzaje produktów/usług oferowanych/nazwa firmy : bioprotekcja, dermatologia, medycyna, medycyna pola walki, transplantacja
Przykładowe produkty/usługi : Płyn TTF do transplantacji nerek - II generacji. Płyn TTF do transplantacji narządów - II generacji – uniwersalny. Płyn TTF do przechowywania linii komórkowych.

Opis spółki

Transmedium sp. z o.o. jest spółką celową, która została powołana do przeprowadzenia niezbędnych prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych obejmujących certyfikację i rejestrację płynu Transmedium Transplant Fluid (TTF) II gen. – jako wyrobu medycznego w klasie IIa – oraz przeprowadzenie oceny skuteczności działania. Spółka zabezpieczyła swoje IP, poprzez uzyskanie ochrony patentowej dla innowacyjnej kompozycji płynu TTF II gen. na terenie RP oraz EU. Przyjęty model rozwoju produktu – w celu optymalizacji ponoszonych kosztów zakłada, że Spółka zleca podmiotom zewnętrznym przeprowadzenie poszczególnych prac. Natomiast Twórcy we współpracy z Zarządem określają zakres merytoryczny tych zadań badawczych i rozwojowych oraz na podstawie uzyskanych wyników podejmowane są decyzje co do kierunku kolejnych badań.