Dane adresowe

gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Województwo Mazowieckie

e-mail: centrum@ccj.wat.edu.pl

duże przedsiębiorstwo

Działalność spółki

Sektor działalności : Segment morski, Segment powietrzny, Segment lądowy, Elektronika, Inne
Sektor EDF : Symulacje i szkolenia, Walka lądowa, Walka morska, Walka powietrzna
Rodzaje produktów/usług oferowanych/nazwa firmy : CCJ, certyfikacja, szkolenia
Przykładowe produkty/usługi : Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja wyrobów Realizacja szkoleń

Opis spółki

CCJ będąc jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej, certyfikuje systemy zarządzania jakością dostawców na zgodność z wymaganiami sojuszniczych publikacji standaryzacyjnych AQAP, tj.: AQAP 2110, AQAP 2310 oraz AQAP 2210, AQAP 2105. W ramach resortu obrony narodowej współpracujemy z instytucjami zamawiającymi i nadzorującymi realizację wyrobów obronnych.

CCJ jest jednostką certyfikującą upoważnioną do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli (WSK) z wymaganiami określonymi w artykule 11, ust. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach akredytacji nr AC 057 oferujemy certyfikację:

Systemu zarządzania jakością – PN-EN ISO 9001 (QMS),

Systemu zarządzania środowiskowego – PN-EN ISO 14001 (EMS),

Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – PN-N 18001 (BHP) / BS OHSAS 18001 (OHSAS) / PN-ISO 45001:2018-06 (HSMS),

Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – PN-EN ISO 22000 (FSMS),

Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – PN-EN ISO/IEC 27001 (ISMS).

Akredytacja nr PL-V-0002 uprawnia CCJ do prowadzenia procesów weryfikacji EMAS wg Rozporządzenia 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami.

W ramach akredytacji nr AC 203, autoryzacji Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz notyfikacji Komisji Europejskiej oferujemy certyfikacje wyrobów pirotechnicznych.