Dane adresowe

ul. Obornicka 136
50-961 Wrocław
Województwo Dolnośląskie

tel: +4871 3474440
fax: +4871 3474450
e-mail: witi@witi.wroc.pl

Osoba kontaktowa

Patrycja Wojcieszyńska

tel: +48713474421
e-mail: wojcieszynska@witi.wroc.pl

http://www.witi.wroc.pl

średnie przedsiębiorstwo

Działalność spółki

Sektor działalności : Segment lądowy
Sektor EDF : Innowacyjne technologie obronne, Materiały i komponenty, Obrona przed bronią masowego rażenia (CBRN), biotechnologia, czynniki ludzkie, reakcja medyczna, Sensory, Technologie przełomowe, Walka lądowa
Rodzaje produktów/usług oferowanych/nazwa firmy : fortyfikacje polowe, środki minersko-zaporowe, systemy minowania i rozminowania, utylizacja, utylizacja materiałów niebezpiecznych, uzdatnianie wody, zespoły prądotwórcze
Przykładowe produkty/usługi : Innowacyjna, Modułowa Ładowarka Słoneczna; Filtr Indywidualny do Oczyszczania Wody; Wielozakresowe Pokrycie Maskujące; Zestaw Minersko-Rozpoznawczy; Pojazd Minowania Narzutowego; Mina z Ładunkiem Kumulacyjny w Obudowie Kompozytowej; Inżynieryjny System Minowania; System Kierowanych Min Przeciwpancernych; Innowacyjne Elastyczne Pokrycie Fotowoltaiczne; Indywidualny Ekran Maskujący

Opis spółki

Instytut realizuje: prace naukowo-badawcze, badawczo-konstrukcyjne i wdrożeniowe oraz prowadzi badania eksploatacyjne i wykonuje ekspertyzy w zakresie sprzętu inżynieryjnego na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie sprzętu i środków minersko-zaporowych, systemów minowania i rozminowania, systemów schronów i ukryć, sprzętu do maskowania i rozpoznania inżynieryjnego oraz sprzętu i środków do uzdatniania i oceny jakości wody, układów elektrycznych i elektronicznych, zespołów prądotwórczych, maszyn inżynieryjnych, sprzętu mostowo-przeprawowego oraz energii odnawialnej.

Instytut świadczy usługi zarówno dla wojska, jak i podmiotów cywilnych w zakresie: oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zdalnego pomiaru temperatury wraz z obróbką i wizualizacją wyników, rejestracji i analiz zjawisk towarzyszących wybuchom, badań wpływu czynników środowiskowych, lokalizacji przedmiotów metalowych zalegających w glebach oraz polonizacji sprzętu zakupionego za granicą. Prowadzi szkolenia w zakresie nowo opracowanego sprzętu oraz wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.