Publikacja dokumentu wdrożeniowego tzw. Programu Prac (Work Programme) dot. Rozporządzenia ASAP

20.10.2023

18 października 2023 roku został opublikowany dokument wdrożeniowy tzw. Program Prac (Work Programme) przewidziany rozporządzeniem 2023/1525 w sprawie wspierania produkcji amunicji (ASAP). Wraz z publikacją Work Programme zostały ogłoszone Konkursy (Calls for proposals) na dofinansowanie projektów w ramach ASAP. Termin na składanie projektów został wyznaczony do 13 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków i wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DEFIS), która kieruje działaniami Komisji Europejskiej w sektorze przemysłu obronnego i przestrzeni kosmicznej, w zakładkach dotyczących poszczególnych Konkursów (Calls for proposals).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej DEFIS.

Nagrana sesja informacyjna ASAP jest również dostępna na tej stronie internetowej. 

Więcej informacji o ASAP także w komunikacie z 31.07.2023.

Pytania dotyczące wniosków o płatność należy kierować na adres:

DEFIS-ASAP-PROPOSALS@ec.europa.eu

powrót do listy